รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ
พิมพ์สลิปข้าราชการ
แจ้งผลโครงการ
ประเม
SSdata
มูลฝอย
ชื่อพ้อง
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เก็บของข้างเตียงผู้ป่วย
วันที่ 29/05/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อหายใจเด็กสาย guide scope
วันที่ 29/05/2015
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำลี จำนวน 3 รายการ
วันที่ 29/05/2015
Img สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 28/05/2015
Img รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-Ray ดิจิตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 MA ชนิดหลอดแขวน
วันที่ 28/05/2015
Img รายงานการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Respirator)
วันที่ 28/05/2015
Img รายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
วันที่ 28/05/2015
Img รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร
วันที่ 28/05/2015
Img รายงานการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวน์
วันที่ 28/05/2015
Img รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยานบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
วันที่ 28/05/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
วันที่ 02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
วันที่ 12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
วันที่ 20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 04/12/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
Img ตารางฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 ของบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
Img แจ้งเลื่อนประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน เพื่อรับการตรวจราชการ
วันที่ 04/03/2015
Img การจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
วันที่ 23/02/2015
Img แจ้งสิทธิ์การลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11/02/2015
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
วันที่ 23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
วันที่ 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
วันที่ 16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 09/12/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร เพื่อปฎิบัติงานที่สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 26/05/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงานที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 4 อัตรา
วันที่ 26/05/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(ครั้งที่1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 51 อัตรา
วันที่ 26/05/2015
Img สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
วันที่ 22/05/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 51 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 11/05/2015
Img รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับย้าย/รับโอน ไปดำรงตำแหน่งนิติกร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกรจำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐๐๐ บาท เพื่อปฎิบัติงานที่สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 30/04/2015
Img ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(นักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12440 บาท เพื่อปฎิบัติงานที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ 17/04/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 10/04/2015
Img ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25/03/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
Img แบบฟอร์มใบสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    26/05/2015
แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    21/05/2015
คู่มืองานการเจ้าหน้าที่    08/05/2015
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชีฯโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558    01/05/2015
ประกาศรายงานร้อยละของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างยา    21/04/2015
แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558    16/04/2015
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร    27/03/2015
ใบฟอร์มขอโอน    20/03/2015
แบบฟอร์มขอย้าย    20/03/2015
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
1234567
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 80947
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR