รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
Service Plan58
ตัวอย่างแผน
HIV
เบาหวานจอประสาทตา
รายชื่อผู้สมัคร
โรคติดเชื้อสัญจร
คณะกรรมการแผนฯ
ประเม
SSdata
แผนงานปี58
มูลฝอย
KPI
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
Çѹ·Õè 16/12/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหมุนเหวี่ยง(Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง
Çѹ·Õè 12/12/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล่องเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ
Çѹ·Õè 12/12/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้ 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Çѹ·Õè 12/12/2014
Img สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
Çѹ·Õè 11/12/2014
Img ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์
Çѹ·Õè 09/12/2014
Img ร่างTORประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสะท้อนความถี่สูงของหัวใจ
Çѹ·Õè 09/12/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1 ชุด
Çѹ·Õè 09/12/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
Çѹ·Õè 01/12/2014
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
Çѹ·Õè 28/11/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
Çѹ·Õè 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Çѹ·Õè 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
Çѹ·Õè 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Çѹ·Õè 18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
Çѹ·Õè 02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
Çѹ·Õè 12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Çѹ·Õè 04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
Çѹ·Õè 20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
Çѹ·Õè 04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 01/11/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
Çѹ·Õè 23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
Çѹ·Õè 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
Çѹ·Õè 04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
Çѹ·Õè 16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Çѹ·Õè 09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
Çѹ·Õè 09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
Çѹ·Õè 06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
Çѹ·Õè 13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Çѹ·Õè 27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
Çѹ·Õè 23/08/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมการผลิตหรือด้านเภสัชกรรมคลินิก)
Çѹ·Õè 12/12/2014
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
Çѹ·Õè 19/11/2014
Img ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 14/11/2014
Img การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิตยาปฏิบัติการ
Çѹ·Õè 14/11/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา
Çѹ·Õè 12/11/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด
Çѹ·Õè 04/11/2014
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิตยาปฏิบัติการ
Çѹ·Õè 31/10/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด
Çѹ·Õè 24/10/2014
Img รับสมัครข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
Çѹ·Õè 24/10/2014
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกาบภาพบำบัด
Çѹ·Õè 29/09/2014
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
แบบฟอร์ม Root Cause Analysis (RCA) โรงพยาบาลสกลนคร    21/10/2014
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการไตเทียม08-09-57    15/09/2014
แบบประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระดับบุคคล    21/08/2014
ตารางมหกรรมคุณภาพ    15/07/2014
แบบฟอร์ม Service Profile    18/06/2014
แบบฟอร์ม Risk Profile    18/06/2014
แนวทางการจัดการสารเคมี    05/06/2014
Big lecture การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสกลนคร    15/05/2014
Alcohol related disorders    23/04/2014
คู่มือการรักษาทางจิตเวช สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป    06/03/2014
12345
 
 

 
 
»Õ  à´×͹   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 124080
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR