รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
กีฬาสาธาฯ
สารบรรณ
แผนฯ59
Cockpit59
ha ครั้งที่17
กลุ่มงาน พรส 12/10
ประชุมvod 28
ขอความร่วมมือ 17-11-58
แจ้งกำหนดเสื้อ
กำหนดการพบทีม
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 26/11/2015
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา I.V. Catheter จำนวน 5 รายการ
วันที่ 26/11/2015
Img ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก External Storage จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25/11/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 24 รายการ
วันที่ 25/11/2015
Img ประกาศยกเลิกประกวดราคา ก๊าซธรรมชาติ ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 24/11/2015
Img ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ไฟผ่าตัดชนิดยึดติดกับศรีษะและแว่นขยายพร้อมอุปกรณ์ (Surgical headlight and Surgical loupese) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24/11/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24/11/2015
Img ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ(์NIBP) จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24/11/2015
Img ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24/11/2015
Img ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(Telescope) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 24/11/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
วันที่ 25/11/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ 24/11/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานที่กายภาพบำบัด
วันที่ 20/11/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
วันที่ 18/11/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
วันที่ 18/11/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า
วันที่ 18/11/2015
Img รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัั่วไป
วันที่ 18/11/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 16/11/2015
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุุข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
วันที่ 11/11/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
วันที่ 06/11/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
หลักสูตรอบรม HA ปี 2559    04/11/2015
ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559    12/10/2015
เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง    22/09/2015
แบบฟอร์มใบขอย้าย    07/09/2015
เอกสารประกอบการบรรยาย"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"    11/08/2015
ประผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    29/07/2015
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ    29/07/2015
VLC Media Player    22/07/2015
ว 555 การเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    20/06/2015
แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    04/06/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 181628
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR