รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
เกษียณ59
รับเเพทย์
HA 2-9
P4P ใหญ่
สารบรรณ
ความเสี่ยง
พฤติกรรมinternet2016
ระบบนัด Online
ENV
ปิดคลังพัสดุ59
ครุภัณฑ์การแพทย์
แผนฯ59
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ประกาศอาชีวะ
บัตรผ่าน
รับแพทย์ 18-8
ตัวอย่าง
ปิดคลังยา 18-8
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 20/09/2016
Img รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดน้ำยาตรวจ CBC 1,000s ด้วยวิธี e-bidding
วันที่ 16/09/2016
Img ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ(NIBP+O2 sat) จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 14/09/2016
Img สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
วันที่ 14/09/2016
Img ประกาศราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงกั้นห้องชั้น G อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น เป็นห้องยา
วันที่ 14/09/2016
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่าเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP+EKG monitor+O๒ Saturation) จำนวน ๑๗ เครื่อง
วันที่ 12/09/2016
Img ประกาศสอบราคากล้องส่องขยายปากมดลูกพร้อมจอภาพและระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อถายท่อสัญญาณภาพบันทึกภาพและเก็บข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ 12/09/2016
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นสแตนเลส และเครื่องวัดปริมาตรอากาศ
วันที่ 12/09/2016
Img เผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์เงินงบประมาณ ปี 2560 (เพิ่มเติม)
วันที่ 07/09/2016
Img ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ
วันที่ 05/09/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img ขอความร่วมมือส่งเอกสารเพื่อนำไปพิจารณาความดีความชอบ
วันที่ 02/09/2016
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 12/09/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 06/09/2016
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 29/08/2016
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
วันที่ 16/08/2016
Img แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบัานพักของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 06/07/2016
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 28/06/2016
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
1234567
   ข่าวรับสมัครงาน
Img แจ้งรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
วันที่ 20/09/2016
Img การขึ้นบัยชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบัญจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 15/09/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 06/09/2016
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 29/08/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชชีพ จำนวน 17 อัตรา เพื่อปฏิบัติการกลุ่มการพยาบาล
วันที่ 29/08/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
วันที่ 29/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 29/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สาขา ม.ราชภัฎ
วันที่ 23/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สาขาร่มเกล้า
วันที่ 23/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเปล, พนักงานประจำตึก
วันที่ 23/08/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
Img แนวทางการดูแลและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    20/09/2016
แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    14/09/2016
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)    09/08/2016
เอกสารประกอบ การใช้เครื่องช่วยหายใจ    07/07/2016
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    13/05/2016
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
แบบฟอร์มประเมินผลงานฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ    23/02/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/01/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    12/01/2016
123456789
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 119770
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR