รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
PCT_CTL
สุขภาพ59
ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
แผนฯ59
Cockpit59
สารบรรณ
ตัวอย่าง
HA 5-02-59
บัญชียา
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ 11/02/2016
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา T-way จำนวน 1 รายการ
วันที่ 11/02/2016
Img ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ
วันที่ 09/02/2016
Img คุณลักษณะเฉพาะอาหารเพาะเชื้อจากเลือด(ผู้ใหญ่)
วันที่ 09/02/2016
Img รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางระบบจัดเก็บรูปภาพทางรังสีวิทยา PACS
วันที่ 09/02/2016
Img ประกาศสอบราคา Circuit set สำหรับเครื่องช่วยหายใจ Bird Marle7 จำนวน 22 ชุด
วันที่ 08/02/2016
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารเพาะเชื้อจากเลือด (ผู้ใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 03/02/2016
Img เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 เตียง
วันที่ 03/02/2016
Img ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกสำหรับออกหน่วย จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 01/02/2016
Img ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Micro neuro set จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 01/02/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อนย้าย/โอน มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ 08/02/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 03/02/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา
วันที่ 03/02/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
วันที่ 03/02/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 48 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 28/01/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 28/01/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา
วันที่ 21/01/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 21/01/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ 12/01/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๕ อัตรา
วันที่ 12/01/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/01/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    12/01/2016
หลักสูตรอบรม HA ปี 2559    04/11/2015
ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559    12/10/2015
แบบฟอร์มใบขอย้าย    07/09/2015
เอกสารประกอบการบรรยาย"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"    11/08/2015
ประผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    29/07/2015
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ    29/07/2015
ว 555 การเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    20/06/2015
แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    04/06/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18860
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR