รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ
อบรมนักกายภาพบำบัด
การดูแลผู้ป่วย
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุดที่ 6/2558
วันที่ 07/07/2015
Img รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ชุดที่ 6/2558 โดยวิธีประกวดราคา
วันที่ 07/07/2015
Img ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยาสำหรับประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุด 8-58
วันที่ 07/07/2015
Img ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุด 7/2558)
วันที่ 02/07/2015
Img ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อยาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุด 6/2558)
วันที่ 02/07/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 54 เครื่อง รายการดังนี้
วันที่ 02/07/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง
วันที่ 01/07/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 01/07/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถสภาพปอด จำนวน 1 ชุด
วันที่ 01/07/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 01/07/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 18/12/2013
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
Img ตารางฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 ของบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
Img แจ้งเลื่อนประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน เพื่อรับการตรวจราชการ
วันที่ 04/03/2015
Img การจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
วันที่ 23/02/2015
Img แจ้งสิทธิ์การลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11/02/2015
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
วันที่ 23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
วันที่ 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 04/02/2014
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 07/07/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการจำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
วันที่ 06/07/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
วันที่ 06/07/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
วันที่ 30/06/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัช เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัช
วันที่ 30/06/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม
วันที่ 30/06/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่หน่วยไตเทียม
วันที่ 30/06/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 31 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6738 บาท เพื่อปฎิบัติงานกลุ่มการพยาบาล
วันที่ 26/06/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 25/06/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ
วันที่ 25/06/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
ว 555 การเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    20/06/2015
แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    04/06/2015
แบบฟอร์มใบสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    26/05/2015
คู่มืองานการเจ้าหน้าที่    08/05/2015
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชีฯโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558    01/05/2015
ประกาศรายงานร้อยละของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างยา    21/04/2015
แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558    16/04/2015
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร    27/03/2015
ใบฟอร์มขอโอน    20/03/2015
แบบฟอร์มขอย้าย    20/03/2015
1234567
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 104531
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR