รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
รับรองคุณภาพ
แผนเตรียมนิเทศงาน
รับสมัครแพทย์
แจ้งผลโครงการ
อบรมโปรแกรมพัสดุ
ชำนาญการ
สารบรรณ
สหกรณ์29-01-58
ส่งเสริมการออม
เบาหวานจอประสาทตา
ประเม
SSdata
มูลฝอย
ชื่อพ้อง
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
Passward
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rituximab Vail 100 mg (10 ml)
Çѹ·Õè 26/02/2015
Img TORจ้างซักผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสกลนคร ครั้งที่ 2
Çѹ·Õè 24/02/2015
Img ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Çѹ·Õè 23/02/2015
Img TORซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน
Çѹ·Õè 23/02/2015
Img ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
Çѹ·Õè 19/02/2015
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Hyaluronate (1.1ml) จำนวน 600 หลอด
Çѹ·Õè 18/02/2015
Img สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ
Çѹ·Õè 13/02/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับทำหัตถการ จำนวน 1 ชุด
Çѹ·Õè 12/02/2015
Img สอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
Çѹ·Õè 06/02/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง NIBP 1 เครื่อง
Çѹ·Õè 06/02/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
Çѹ·Õè 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Çѹ·Õè 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
Çѹ·Õè 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Çѹ·Õè 18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
Çѹ·Õè 02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
Çѹ·Õè 12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Çѹ·Õè 04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
Çѹ·Õè 20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
Çѹ·Õè 04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 01/11/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
Çѹ·Õè 23/02/2015
Img แจ้งสิทธิ์การลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 11/02/2015
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
Çѹ·Õè 23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
Çѹ·Õè 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
Çѹ·Õè 04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
Çѹ·Õè 16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Çѹ·Õè 09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
Çѹ·Õè 09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
Çѹ·Õè 06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
Çѹ·Õè 13/09/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานจิตวิทยาคลินิก
Çѹ·Õè 27/02/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลุกจ้างชัาวคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 27/02/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
Çѹ·Õè 27/02/2015
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
Çѹ·Õè 23/02/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
Çѹ·Õè 23/02/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก
Çѹ·Õè 20/02/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 20/02/2015
Img รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา
Çѹ·Õè 19/02/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
Çѹ·Õè 18/02/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่งานจิตวิทยาคลินิก
Çѹ·Õè 13/02/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (อวช.1) พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ    20/02/2015
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    19/02/2015
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    19/02/2015
แบบประเมินบุคคลและผลงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ    19/02/2015
แบบฟอร์มขอประเมิน ระดับชำนาญงาน    19/02/2015
มาตรการลงโทษเกี่ยวกับการส่งผลงานวิชาการ    19/02/2015
แจ้งสิทธิ์การลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร    11/02/2015
คู่มือการใช้โปรแกรมสารบรรณสาธา    10/02/2015
ประกาศผลการคัดเลือกเภสัชกรชำนาญการพิเศษ    03/02/2015
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งผลงานวิชาการ    23/01/2015
123456
 
 

 
 
»Õ  à´×͹   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 30806
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR