รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
ไวรัสเรียกค่าไถ่
ผ้าป่า
แผนฯ
Cockpit59
สารบรรณ
IV Care
แพทยืประจำบ้าน
แจ้งปิดคลังยา
สมรรถภาพความเสี่ยง
ประชุมความเสี่ยงความปลอดภัย 31
แจ้งกำหนดการส่งใบเบิกและรับวัสดุทั่วไป18.08.58
การเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้ 19.8.58
ตรวจช่องปาก
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อยา human albumin ๒๐ g/๑๐๐ ml solution for infusion, ๕๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 26/08/2015
Img ประกวดราคาซื้อ human albumin ๒๐ g/๑๐๐ ml solution for infusion, ๕๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 26/08/2015
Img ขออนุมัติเบิกเครื่อง EKG Monitor Athens ทดแทนชำรุด
วันที่ 20/08/2015
Img ขอเบิก NIBP + O2 SAT
วันที่ 20/08/2015
Img ขออนุมัติซื้อทดแทนครุภัณฑ์ เครื่องอัลตราโซนิค(ล้างเครื่องมือทันตกรรม)
วันที่ 20/08/2015
Img ขออนุมัติเบิกเครื่องอุลตร้าซาวน์
วันที่ 20/08/2015
Img ขออนุมัติเบิกรถกอล์ฟเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
วันที่ 20/08/2015
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือ DISPOSIBLE จำนวน 3 รายการ
วันที่ 18/08/2015
Img ขออนุมัติการจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารพักคนไข้ 298 เตียง
วันที่ 17/08/2015
Img การจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น รพ.สกลนคร
วันที่ 11/08/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
Img ตารางฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 ของบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
Img แจ้งเลื่อนประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน เพื่อรับการตรวจราชการ
วันที่ 04/03/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 26/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่งานทรัพยากรบุคคล
วันที่ 25/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค
วันที่ 25/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวช
วันที่ 25/08/2015
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุระการ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 21/08/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม
วันที่ 18/08/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่เวชสารสนเทศ
วันที่ 18/08/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(สนาม) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่งามสนาม กลุ่มอำนวยการ
วันที่ 18/08/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
เอกสารประกอบการบรรยาย"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"    11/08/2015
ประผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    29/07/2015
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ    29/07/2015
VLC Media Player    22/07/2015
ว 555 การเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    20/06/2015
แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    04/06/2015
แบบฟอร์มใบสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    26/05/2015
คู่มืองานการเจ้าหน้าที่    08/05/2015
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชีฯโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558    01/05/2015
ประกาศรายงานร้อยละของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างยา    21/04/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 137807
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR