รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
 
 
P4P
ปิดคลังยา60
02082560
ประจำบ้าน2
ประเมินรับส่งต่อ
แก้บัญชี
สารบรรณ
ความเสี่ยง
HA
Happinometer
ครุภัณฑ์การแพทย์
รางวัลHA
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งสำรวจวัสดุุตารางเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย
ชื่อพ้องมองคล้าย
แบบฟอร์มประเมิน HA
พัสดุ 08092560
ปิดคลัง 13-09-60
เงินน้ำถ้วม พรส
 
 

   
 

   งานบัญชี
   ข่าวประกวดราคา
Img ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษษความปลอดภัยในบริเวณโรงพยาบาลสกลนคร,โรงพยาบาลสาขา 1 สุขเกษม,โรงพยาบาลสกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 19/09/2017
Img ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ E.K.G. ELECTROD จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 06/09/2017
Img ประกาศสอบราคาซื้อชุดกำเนิดแสง(Cavity) จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 25/08/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ 25/08/2017
Img เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด แห้ง เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 23/08/2017
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วันที่ 23/08/2017
Img ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบสัญญาณโทรทัศน์ และงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ ของอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 23/08/2017
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง อุปกรณ์กั้นจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
วันที่ 21/08/2017
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประตูอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
วันที่ 21/08/2017
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รถเข็นอาหารทดแทน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 21/08/2017
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 21/08/2017
Img การประชุมวิชาการ ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง Orthopedics black box : Update in trauma วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 23/07/2017
Img การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14/07/2017
Img โรงพยาบาลสกลนครขอแจ้งรายละเอียดที่ต้องนำมาประกอบการทำสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ประจำตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11/05/2017
Img แจ้งเวียนทุกหน่วยงานรับแบบประเมินฯ รอบ 1 เม.น.60
วันที่ 02/03/2017
Img MOUประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
วันที่ 23/01/2017
Img กิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 04/11/2016
Img แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน
วันที่ 02/09/2016
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
1234
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 04/09/2017
Img ขอความร่วมมือเก็บขวดแอดกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ใช้แล้ว
วันที่ 16/08/2017
Img ขอความร่วมมือเก็บจุก Setfeed อาหาร
วันที่ 16/08/2017
Img เอกสารประกอบการทำงบค่าเสื่อมประจำปี2561 และงบรายจ่ายประจำปี2562
วันที่ 09/08/2017
Img ขอให้หน่วยงานสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ประภัยจากภาวะน้ำท่วม
วันที่ 01/08/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 23/06/2017
Img ประกาศรับสมัคร พนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 14/06/2017
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 12/09/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 06/09/2016
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 29/08/2016
1234567
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
วันที่ 22/09/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
วันที่ 22/09/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 22/09/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 22/09/2017
Img รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
วันที่ 19/09/2017
Img ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
วันที่ 19/09/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 15/09/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14-09-2560
วันที่ 14/09/2017
Img รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จนท.รักษาความปลอดภัย
วันที่ 11/09/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.สาธารณสุข
วันที่ 08/09/2017
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img ผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสุขจนท.ร.พ.สกลนครปี51
วันที่ 19/10/2012
Img จดหมายข่าวงานเภสัชและคลินิคแพทย์แผนไทย
วันที่ 19/10/2012
Img ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 19/10/2012
Img จุลสารประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
วันที่ 19/10/2012

 
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก (อวช.)ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/09/2017
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ 1 ตุลาคม 2560    17/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)    19/07/2017
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)    14/07/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    31/01/2017
แนวทางการดูแลและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    20/09/2016
ใบฟอร์มขอโอน    20/03/2015
แบบฟอร์มขอย้าย    20/03/2015
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุบริโภคธนาคารเลือด วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
12345
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 97635
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR