แบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรของหน่วยงานราชการ


ชื่อหน่วยงาน วันที่บันทึก : 26/04/2019
ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงาน : ตำแหน่ง : 

เพิ่มข้อมูลการประเมินสุภาพ

เลขที่บัตรประชาชน   :    

ชื่อ/สกุล : เลขที่บัตรประชาชน   :    อายุ :


การตรวจครั้งที่ 1  วันที่ประเมิน  

น้ำหนัก(กก.) ส่วนสูง(ซม.)
ความดันโลหิต รอบเอว(ซม.)
BMI  
ผล LAB
Chal  :  Tri  : 
HDL  :  LDL  : 

ผลการรักษาครั้งที่ 1  :   ยืนยันผลการตรวจ   

การตรวจครั้งที่ 2 วันที่ประเมิน  

น้ำหนัก(กก.) ส่วนสูง(ซม.)
ความดันโลหิต รอบเอว(ซม.)
BMI    
ผล LAB
Chal  :  Tri  : 
HDL  :  LDL  : 

ผลการรักษาครั้งที่ 2 :   ยืนยันผลการตรวจ   


 


 
ติดต่อเรา ศูนย์โทคโนโลยีสารสนเทศ 1502
โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร 4700 tel.042-711615