แสดงข้อมูลสมาชิกที่ไม่ผ่านการประเมิน


ชื่อหน่วยงาน วันที่
ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงาน ตำแหน่ง
       

จำนวนที่ทั้งหมด :


ติดต่อเรา ศูนย์โทคโนโลยีสารสนเทศ 1502
โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร 4700 tel.042-711615