• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ข่าว/ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมทรัพยากรณ์ทางการแพทย์กรณีไวรัสโคโรนา 2019
เอกสารประกอบหนังสือที่สธ.๐๒๓๓.๐๔/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่เผยแพร่ 02/07/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
วันที่เผยแพร่ 02/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
บริจาคเลือด
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 27/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ทันตกรรมจัดฟัน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 27/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เปิดให้บริการตามปกติในบางแผนก
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 01/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

วันที่เผยแพร่ 01/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่วมบริจาค
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 23/04/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เลิกเหล้า
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/04/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เลิกเหล้า
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/04/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายการอนุมัติตามแผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการอนุมัติตามแผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ 04/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านอำนวยการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 25/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประชาสัมพันธ์เรื่องรับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 19/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 19/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มการพยาบาล
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านอำนวยการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประจำปีงบประมาณ 2564
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ 26/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศแนวทางการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ อยู่่ในระดับต้องปรับปรุง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ณ 1 ต.ค.2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แบบฟอร์มขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน
แบบฟอร์มขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน
วันที่เผยแพร่ 25/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แบบฟอร์มเพื่อส่งผลงานระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แบบฟอร์มเพื่อส่งผลงานอวช. ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง
วันที่เผยแพร่ 25/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แบบฟอร์มเพื่อส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
แบบฟอร์มเพื่อส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
วันที่เผยแพร่ 25/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 25/09/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งแนวทางการเก็บรัดษายาชา Lidocaine with Adrenaline (1:200000)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 23/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประชาสัมพันธ์เรื่องรับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 19/11/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
คุ๋มือการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
คุ๋มือการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ 11/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
คู่มือ MRA ปรับปรุง ปี 2563
คู่มือ MRA ปรับปรุง ปี 2563
วันที่เผยแพร่ 10/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แนะนำและเผยแพร่การใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง
แนะนำและเผยแพร่การใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง ที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินได้จัดทำขึ้น
วันที่เผยแพร่ 19/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ขอเชิญสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
วันที่เผยแพร่ 16/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ราคาค่าห้องพิเศษ ฉบับ 4 แก้ไขปี 2563
ราคาค่าห้องพิเศษ ฉบับ 4 แก้ไขปี 2563
วันที่เผยแพร่ 01/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อต่อสัญญาจ้าง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 20/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโควิดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศแจ้งปิดคลังเบิกจ่ายวัสดุประจำปี 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 03/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ จำนวน 5 คัน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 01/12/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ 1 คัน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 01/12/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
สัญญาซิ้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา จำนวน 1 เครื่อง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 01/12/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่อง EKG Complete Lead จำนวน 2 เครื่อง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 01/12/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 30/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
3. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (iohexol 15 g/50 mL solution for injection, 50 mL vial, rebamipide 100 mg film-coated tablet, 1 tablet)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 30/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
2. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (dabigatran etexilate 110 mg capsule, hard, 1 capsule, cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 30/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
1. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (apixaban 5 mg film-coated tablet, 1 tablet, iopromide 31.17 g/50 mL solution for injection, 50 mL vial )
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 30/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เดิม) เป็นหอผู้ป่วย CAPD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะและราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 5 คัน
วันที่เผยแพร่ 23/11/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/09/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/08/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/07/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/06/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/05/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/04/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/03/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/02/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดพัสดุประจำเดือน มีนาคม
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดพัสดุประจำเดือน เมษายน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
EP 12 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่เผยแพร่ 13/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ข่าวสารทั้งหมด กระดานข่าว/ติดประกาศ กิจกรรม/สาระน่ารู้