• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

สถาบันอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสกลนคร


    ผู้รับผิดชอบ : สกล อุ่มจันสา โทร : 8715-8716